Eversolla
parempaa
liiketoimintaa

Autamme ymmärtämään ja optimoimaan henkilöstön tuottavuuden vaikutuksen organisaatiosi kannattavuuteen ja käyttökatteeseen. Selvität nopeasti henkilöstön, henkilöstötuottavuuden ja työkykyjohtamisen tilan. Sijainti auttaa uuden suunnan ottamisessa ja pitämisessä. 

Helpommin kuin koskaan

Palvelumme avulla arvioit, asetat tavoitteita, sovit tehtäviä,  seuraat mittareita ja raportoit henkilöstön kehitykseen liittyen helposti yhdestä paikasta. Avullamme kehität:

  • Työterveyshuollon palveluiden laatua ja vaikuttavuutta
  • Organisaation työkykyjohtamista
  • Työsuojelun laatua ja vaikuttavuutta
  • Henkilöstön hyvinvointia, motivaatiota, osaamista ja teveyttä
  • Henkilöstön tuottavuutta
  • Organisaation käyttökatetta

Autamme kehittämään ylläolevia ja muitakin osa-alueita helposti, nopeasti ja mitattavasti. Riippumattomasti työterveyshuollosta, työeläkeyhtiöstä tai muista henkilöstön kehittämiseen liittyvistä konsulteista. 

Tukenasi henkilöstön tuottavuuden kehittämisessä

Olemme yhdistäneet johtamisen ja  terveysalan osaamisen tuottavuutta lisääväksi palveluksi. Budjetoidut kustannusvaikuttavat terveyspalvelut luovat pohjan terveyden ja työkyvyn johtamiselle organisaatioissa. Työkykyjohtaminen varmistaa tarpeenmukaisten prosessien hyödyntämisen työntekijän terveyden tukemiseksi.

Johtamalla koko organisaatiota saavutetaan yksinkertaisesti toimialaa parempi käyttökate! 

Työterveys Optimi


auttaa yritystä hallitsemaan

terveyspalveluiden kustannusten nousua

vähentäen  vaikuttamattomia palveluita

johtamalla ja ohjaamalla terveyspalvelutuottajia

toimimaan kustannusvaikuttavasti.

Työkyky Optimi


auttaa yritystä alentamaan

pysyvästi sairauspoissaolojen kustannuksia

esimiesten johtamisen avulla,

tukemalla työntekijöiden työkykyä

vähentäen  kustannuksia ja poissaoloja.

Tuottavuus Optimi

 auttaa yritystä kehittämään

työntekijöiden tuottavuutta

kustannusvaikuttavien palveluiden avulla

esimiehiä ja palveluntuottajia johtamalla

lisäten yritysten käyttökatetta mitattavasti.

Everso kumppanuus työterveyshuolloille?

Everson asiantuntijakumppani Terveyspalvelu Verso  on toteuttanut työterveyshuollon lisäpalveluita Everso Optimin avulla asiakkailleen . Palveluiden avulla Terveyspalvelu Verso on pystynyt kasvamaan merkittäväksi terveyspalvelutuottajaksi laajentaen samalla liiketoiminta-alueita uusien palvelu- ja asiakasmallien avulla. Tässä työssä Everso on todellinen kilpailuetu. Tutustu lisää:

www.terveyspalveluverso.fi